Kontakt | Active One

Kontakt

Kontaktné informácie

S3D s.r.o
Pod Juhom 7767/65
911 01 Trenčín
Slovensko

Na uvedenej adrese sa nachádza sídlo. Neprevádzkujeme kamennú predajňu!

Fakturačné údaje
Obchodné meno: S3D s.r.o
Sídlo spoločnosti: Pod Juhom 7767/65, 911 01 Trenčín

Osoba zodpovedná za prevádzku obchodu: Ing. Martin Dinka (mobil: 0908 843 240), Ing. Zuzana Dinková Gašparovičová (mobil: 0908 742 913)

IČO: 46855793
IČ DPH: SK2023697863

Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27684/R

Bankové spojenie


EUR účet:
Československá obchodná banka, a.s.

Názov účtu: S3D s.r.o.
IBAN: SK 80 7500 0000 0040 1766 6050
SWIFT: CEKOSKBX

CZK účet:
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Názov účtu: S3D s.r.o.
2900441804/2010

PayPal:
 info@53D.eu

Kontakty
Tel.: +421 908 843 240 
E-mail: info@active-one.sk

Mapa

Kontaktný formulár

 

Čakajte prosím...